Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

2018-as jogszabályváltozások

A szokásosnál is nehezebb feladat elé állítja a jogászokat a következő év. Új polgári perrendtartás, közigazgatási perrendtartás és az általános közigazgatási rendtartás lép hatályba, továbbá az adóeljárás és a nemzetközi magánjog szabályozása, illetve az ügyvédi tevékenységre vonatkozó előírások is új törvényben kaptak helyet. Nézzük a legfontosabb változásokat:

Új polgári perrendtartás több mint fél évszázad után

Az új Pp. alapkoncepciója a perhatékonyság, perelterelés, az osztott perszerkezet bevezetése, a perkoncentráció és a törvényszéki kötelező jogi képviselet megteremtése, de megjelenik a jogszabályban az elektronikus út erősítésének az igénye is. A jogalkotó több mint egy évet biztosított a perrendtartás megváltozott szabályainak az alkalmazására való felkészüléshez. A türelmi idő lejártával 2018. január 1-jén kezdődik az új Pp. szerinti időszámítás.

A bírósági nemperes eljárások megújulása

Az új polgári perrendtartási kódex hatálybalépése folytán megújulnak a bírósági nemperes eljárási szabályok is. A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény ugyancsak 2018. január 1. napján lép hatályba, amely hatályon kívül helyezi a 105/1952. (XII. 28.) MT rendeletet, valamint a 1/1960. (IV. 13.) IM rendeletet is.

A bírósági eljárásban érvényesíthető költségkedvezmények részletszabályai

2018. januári 1-jei hatálybalépéssel (ugyancsak az új Pp.-re tekintettel) törvényi szinten szabályozzák a bírósági eljárásban érvényesíthető költségkedvezmények, így tárgyi költségmentesség és költségfeljegyzési jog eseteit, részletszabályait, illetve a személyes költségmentesség és költségfeljegyzési jog előfeltételeit, valamint az engedélyezésükkel kapcsolatos eljárási rendelkezéseket.

Új nemzetközi magánjogi kódex

Tavasszal született meg a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény, amely a közel negyven évet megért, 1979. évi 13. törvényerejű rendeletet váltja fel. Átfogó jelleggel szabályozza a külföldi elemet tartalmazó magánjogi jogviszonyok esetében alkalmazandó jog kérdését, a magyar bíróságok joghatóságát és eljárási szabályait, valamint a külföldi bíróságok határozatainak az elismerésével kapcsolatos előírásokat, továbbá azok végrehajthatóságának feltételeit. Fontos kiemelni, hogy a nemzetközi magánjogi kódex kizárólag akkor alkalmazható, ha az ügy nem tartozik az uniós jog nemzetközi szerződés hatálya alá.

Választottbíráskodás

A több mint húsz évig alkalmazott választottbírósági törvényt 2018. január 1-jétől ugyancsak hatályon kívül helyezték. A 2017. évi LX. törvény új alapokra helyezi az állandó választottbíráskodás szervezeti kereteit, de pótolja a jogalkalmazási hiányokat is.

Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény

2018. január 1-jétől hatályos az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény. Ennek kapcsán kiemelendő az a koncepcionális változás, amely a jogszabály a címében is megjelenik, azaz a törvény már nem az ügyvédségről, hanem az ügyvédi tevékenység folytatásáról szól. Az egyik leglényegesebb újítása az ügyvédi tevékenységet folytató jogtanácsosok kamarai integrációja. A törvényhez számos végrehajtási rendelet (ügyvédi igazolványról szóló IM rendelet, a kamarai jogtanácsos és a jogi előadó által fizetendő regisztrációs díjról szóló IM rendelet, az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló IM rendelet), illetve egy salátatörvény is kapcsolódik.

Általános közigazgatási rendtartás és közigazgatási perrendtartás

Egy évvel ezelőtt született meg az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.), majd 2017-es év elején fogadta el az Országgyűlés a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényt (Kp.), miután korábban az Alkotmánybíróság a köztársasági elnök által kezdeményezett előzetes normakontroll keretében a Kp.  egyes rendelkezéseinek az alaptörvény-ellenességét állapította meg. A közigazgatási per és az egyéb közigazgatási bírósági eljárások szabályait, a közigazgatási bíróságokkal kapcsolatos előírásokat tartalmazó Kp. 2018. január 1-jén lép hatályba a közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó Ákr.-rel együtt. Mindkét törvény rendelkezéseit az ezen időpontot követően indult eljárásokban kell alkalmazni.  

Adóeljárási kódexek

2018. január 1-jén lép hatályba – néhány kivétellel – az új adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), amely az adókötelezettségek teljesítésének általános és részletes szabályait tartalmazza. Ugyanezen időponttól külön törvény – a 2017. évi CLIII. törvény – rendezi az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárások szabályait, továbbá külön törvény állapítja meg az adóigazgatási eljárások szabályait is, hiszen a jogalkotói szándék egy külön adóigazgatási eljárási kódex megalkotására irányult.    

www.jogaszvilag.hu