Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A szavatossági és jótállási igények intézésének új eljárási szabályai

Megjelent a nemzetgazdasági miniszter 19/2014. (IV. 29.) rendelete, amely a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szól, az új Ptk szabályaival összhangban. 

Az új Polgári törvénykönyv szerint szavatosság esetén a vásárló nem csak az eladóval, hanem közvetlenül a gyártóval vagy a kereskedővel szemben is érvényesítheti a szavatossági jogát, így javítást, cserét kérhet - ez utóbbiak eljárási szabályait határozta meg a nemzetgazdasági miniszter.

A vásárló számára a termék meghibásodása esetén a legerősebb jogosultság továbbra is a jótállás marad. Ezekben az esetekben az eladónak - gyártónak - kell bizonyítania azt, hogy a vevő nem a rendeltetésének megfelelően használta az eszközt.

A kellékszavatossági jog érvényesítése esetén - szemben a jótállással - a vásárló kötelezettsége bizonyítania azt, hogy a hiba már a vásárláskor létezett. Azonban fogyasztói szerződések esetében az első hat hónapban fordított a bizonyítási kötelezettség. Így meghibásodás esetén vélelmezni kell, hogy a termék hibája már vásárláskor is fennállt: ebben az esetben az eladó felel a hibáért.

Az új rendelet szerint szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének a módjára. A szerződés megkötése bizonyított, ha a vevő felmutatja a számlát vagy nyugtát.

A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése azonban nem minősül - a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti - panasznak.

Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről - annak bejelentésekor - nem tud nyilatkozni, akkor 5 munkanapon belül, igazolhatóan köteles értesíteni a fogyasztót. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a javítást vagy a cserét 15 napon belül elvégezze.