Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Adójogi változások

Adójogi változások bemutatása

Az adótörvények elfogadásával részleteiben is körvonalazódik a jövő évi adójogi helyzet. Az alábbiakban az adózók széles körét érintő gyakorlati változásokat mutatjuk be a NAV tájékoztatói alapján.

Az adóalanyok minősítésének bevezetése az egyik olyan intézkedés, amely a jogkövető adózók pozitív elbánása érdekében végez az adóhatóság. A minősítési rendszerében elkülönítenek megbízható adózó valamint kockázatos adózó besorolást. A minősítést első alkalommal 2016. első negyedévét követően fogják elvégezni. A minősítés azonban nem pusztán adminisztratív eljárás, hanem számos komoly következménnyel jár.

A megbízható minősítésbe sorolt adózók kedvezményes elbánásban részesülnek az alábbiak szerint:

  • az ellenőrzését rövidebb idő alatt kell befejeznie az adóhatóságnak
  • a kiszabható legmagasabb mulasztási bírság és adóbírság alacsonyabb, mint alapesetben volt
  • automatikus részletfizetési kedvezmény jár
  • hamarabb kapják vissza az áfa visszaigénylés összegét
  • megbízható minősítésbe sorolt végelszámolás alatt álló cégeket nem kötelező ellenőrizni.

A kockázatos adózó besorolás alá kerültekkel szemben szigorúbb eljárást folytat majd a hatóság:

  • meghosszabbodik az ellenőrzési határidő 60 nappal
  • a feltárt adókülönbözet után a késedelmi pótlék mértéke magasabb, mint alapesetben,
  • az adóhiány miatti késedelmi pótlék számítása során nincs méltányosság
  • nem mellőzhető a mulasztási bírság és az adóbírság kiszabása
  • a kockázatos adózó végelszámolás alatt álló cégeket kötelező ellenőrizni.

További változás, hogy az adóregisztrációs eljárásban az adószám megállapítását megelőzően a hatóság nemcsak a vezető tisztségviselő, képviseletre jogosult tagot, kft és rt. esetén az 50 %-ot meghaladó mértékű szavazati joggal vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagot, részvényest vizsgálja meg, hanem a jövőben a cégvezetőt, valamint a fenti mértékű szavazati joggal vagy befolyással rendelkező tag, részvényes hiányában a kft. és az rt. valamennyi tagját is. 5 és 10 millió forintra csökken - a korábbi 15 illetve 30 millió forintról - az adótartozásra vonatkozó törvényi akadály összeghatára és annak 180. nap helyett 360. napig terjed a vizsgálata.

Magánszemélyeket érintő változás a személyi jövedelemadó bevallásának egy egyszerűbb módjának bevezetése: 2016. évtől alkalmazható a bevallási nyilatkozat.  Első alkalommal a 2015. évben megszerzett jövedelmek esetén azok a magánszemélyek alkalmazhatják, akik kizárólag munkáltatótól szereztek jövedelmet és megfelelnek az Szja törvény feltételeinek (pl. tételes költségelszámolással költséget nem számol el, adóalap-kedvezményt nem érvényesít). Bevallási nyilatkozatot a munkáltatónál, ennek hiányában az adóhatóságnál lehet tenni. Ha az adóhatóság mindent rendben talál, a magánszemélynek további teendője nincs, az adó megállapításáról értesítést nem kap. Ha a magánszemély nem volt jogosult ezen forma alkalmazására, akkor az adó megállapítását megelőzően a magánszemélyt a hatóság tájékoztatja.  Az adóbevallási tervezet, amely szintén új lehetőség, első alkalommal a 2016. évi jövedelmekre vonatkozhat. Az ügyfélkapus elektronikus elérhetőséggel rendelkező magánszemélyeknek meg kell várniuk, hogy tárhelyükre megérkezzen a bevallási tervezet, amelynek elektronikus igénybe vételi lehetőségét az adóhatóság ajánlja fel. Fontos, hogy bizonyos személyi kör, pl. őstermelő, egyéni vállalkozó, a kivételek közé tartozik. A fentiek bevezetése okán a jelenlegi adónyilatkozat és az egyszerűsített bevallás 2015. évre vonatkozóan nyújthatók be utoljára.

Az új lehetőségek és szabályok bevezetésével a szolgáltató adóhatósági modell erősítését célozza az adóhatóság. A rendelkezések többségével azt kívánják előmozdítani, hogy az adózók egyáltalán ne, vagy minél kevesebb adótartozást halmozzanak fel és érdekükben álljon a hatósággal való együttműködés.