Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Az adózók minősítésének szempontjairól

Amint arról korábbi cikkünkben (http://www.gubazoltan.hu/cikkek/adojogi-valtozasok.html) beszámoltunk, a NAV 2016. január 1. napjától bevezette az adózók minősítésének rendszerét. A minősítéssel kapcsolatban most kiadott NAV tájékoztató iránymutatást ad a vizsgált szempontrendszer bemutatásával, amelynek főbb jellemzőit az alábbiakban foglaljuk össze.

Negyedévenként esedékes a cégjegyzékbe bejegyzett és az áfa-regisztrált adózók minősítésre vonatkozó vizsgálat, tehát az, hogy megfelelnek-e az Art. vonatkozó szabályaiban rögzített feltételeknek. 2016 első negyedéve az első minősítési időszak, a negyedév utolsó napján aktuális adatok vizsgálata alapján, megbízható adózói minősítéshez azonban visszamenőleg is meg kell felelni a feltételeknek.

Az adózó „megbízható” vagy „kockázatos” minősítést kaphat, a vizsgálat eredményétől függően. A megbízható minősítésüket a fent hivatkozott cikkünkben részletesen bemutatott kedvezményes elbánásban részesülnek, többek között, hogy a NAV felhívást alkalmaz mulasztási bírság helyett, a kiszabható legmagasabb mulasztási bírság és adóbírság alacsonyabb, mint alapesetben és automatikusan jár a részletfizetési kedvezmény. A kockázatos minősítésűek szigorúbb elbírálás alá esnek például a tekintetben, hogy esetükben nem mellőzhető a mulasztási bírság és az adóbírság kiszabása jogellenesség esetén és emelt összegű a késedelmi pótlék. A kockázatos adózói minősítés a minősítésre okot adó feltétel bekövetkezésétől számított egy évig áll fenn.

A vizsgálat alapjául szolgálnak a NAV saját döntései, eljárási cselekményei és a cégbíróságoktól érkező adatok. A vizsgálat eredményéről az érintett adózók elektronikusan az Ügyfélkapun kapnak tájékoztatást, változás esetén értesíti ismét a NAV őket. A második minősítési időszaktól az eBEV portál felületen is lekérdezhető a minősítés eredménye.

Megbízható adózó 10 konjunktív jellemzője:

 • legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalany; azon adózók, amelyek nem működnek még három év, szintén vizsgálat alá esnek annak érdekében, hogy kockázatos adózói minősítésük megállapítható legyen. Jogutódlás esetén a jogelőd eredményei is beszámítanak.
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az összes adókülönbözet nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3 %-át: az adóteljesítmény az adóteljesítmény-elemek egy évre vetített számtani átlagának összege, amelyben az ÁFA esetében a fizetendő illetve az előzetesen felszámított és levonható adó értékei közül a nagyobb érték kerül figyelembe vételre.
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben a NAV nem indított ellene végrehajtási eljárást, kivétel, amennyiben a tartozás kizárólag végrehajtási átvezetéssel, vagy visszatartással rendeződött, és más végrehajtási cselekmény az ügyben nem történt.
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt, annak eredményre tekintet nélkül.
 • nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó nettó adótartozással, figyelembe véve a behajthatatlanság miatt törölteket is.
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt szankciós jelleggel, azaz a bevallási vagy adófizetési kötelezettség elmulasztása miatt.
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószám törlés hatálya alatt.
 • a terhére a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság összege nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 1%-át. A vizsgálat alapja az adószámla 215-ös adónemén és 415-ös adónemén nyilvántartott tételek.
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt.
 • nem minősül kockázatos adózónak.

Kockázatos adózónak minősítés okai:

Az alábbi 2016. január 1. napja utáni adatok bármelyikének fennállása esetén minősül kockázatosnak a felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás alatt nem álló adózó vagy áfa-regisztrált adóalany, amennyiben:

 • a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján vagy
 • a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján vagy   
 • a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján szerepel vagy
 • egy éven belül az állami adó- és vámhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben.

A minősítés vagy annak elmaradása 6 hónapos jogvesztő határidőn belül kifogásolható papíron vagy az Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszeren keresztül benyújtott kifogás formájában.

***

Forrás: http://nav.gov.hu/nav/inf_fuz 71. Az adózói minősítéssel kapcsolatos tudnivalók