Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Elévülés

Változnak az elévülés szabályai

Az új polgári törvénykönyv hatálybalépésével szigorodtak az elévülési idő megszakításának szabályai. Az új kódex értelmében már nem elegendő a megszakításhoz, ha írásban felszólítják adósaikat a fizetésre; polgári pert kell indítani és érdemben végigvinni ahhoz, hogy ne fusson ki a határidőből egy pénzkövetelés jogosultja.

A követelések általános elévülési ideje öt év volt, ami az új Ptk. hatálybalépésével sem változott. Ezt az elévülést azonban bizonyos cselekményekkel meg lehet szakítani, amivel az elévülés időtartama újrakezdődik. Ugyanakkor az, hogy milyen cselekmény alkalmas a megszakításra, megváltozott.

Az új polgári törvénykönyv hatálybalépését követően nagyon fontos változás, hogy az elévülést megszakító körülmények között már nem említi a jogszabály a teljesítésre irányuló írásbeli felszólítást és ugyanígy nem szakítja meg az elévülést a jövőben az sem, ha a követelést átruházzák vagy engedményezik, és erről értesítik a kötelezettet.

Ezentúl az elévülési idő megszakításához a követelésnek a kötelezettel szembeni bírósági eljárásban történő érvényesítése lesz szükséges, ami a gyakorlatban egy peres, vagy az azzal egyenértékű fizetési meghagyásos eljárást jelent. Viszont még ebben az esetben is további követelmény az új kódex alapján, hogy az így megindult eljárásnak érdemben és jogerősen le kell zárulnia. Vagyis a jelenleg hatályos szabályoktól eltérően a bírósági eljárásnak csak akkor lesz az elévülést megszakító joghatása, ha az adott pert a felperes érdemben végigviszi és abban ítélet születik. Amennyiben a peres eljárás bármely okból megszűnik (például a felperes eláll a keresetétől), akkor azt úgy kell tekinteni, mintha nem is került volna sor a megszakítás érdekében a peres eljárás megindítására és az eredeti elévülési idő fog tovább telni.

Az új Ptk-t hatályba léptető törvény rendelkezései szerint az új szabályok csak az új Ptk hatálybalépését követően keletkezett követelésekre érvényesek. Tehát a 2014. március közepe előtt megkötött szerződésből fakadó követelések elévülése az adott határidőn belül továbbra is megszakítható egy írásos felszólítással.