Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Még jobban védik a fogyasztók érdekeit

Hatályba lépett a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet, mely szélesebb tájékoztatási kötelezettséget ír elő a vállalkozások részére minden fogyasztóval kötött szerződés esetén, ezen kívül kibővíti az indokolás nélküli elállásra nyitva álló határidőt az internetes vásárlások és termékbemutatón történt vásárlások esetében.

A szabályozás hátterében a fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelv áll, mely minden tagország számára egységesen szigorúbb szabályozást írt elő a fogyasztók védelmében, legyen szó hagyományos vásárlásról, vagy annak valamilyen speciális formájáról, mint az interneten, vagy termékbemutatón történő vásárlás.

Mik is a legfontosabb változások?

Nem számíthat fel emelt díjat a vállalkozás a telefonos kapcsolattartás esetére. Nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít, amelyre nézve nem jött létre szerződés. A vállalkozás ajánlattétele esetén, ha a fogyasztó arra nem reagál, nem lehet vélelmezni azt, hogy hallgatólagosan elfogadta volna a fogyasztó.

Sokkal szélesebb körű tájékoztatást kell nyújtani a fogyasztók részére már a szerződéskötést megelőzően is, tehát a fogyasztóknak megfelelő információkat kell adni minden olyan tudnivalóról, amely a termékkel, szolgáltatással kapcsolatos tudatos vásárlói döntés meghozatalához szükséges. Ezen tájékoztatásnak pedig világosnak, közérthetőnek kell lennie. Így tájékoztatni kell a fogyasztókat a termék lényeges tulajdonságairól, a kereskedő nevéről, székhelyéről, a fizetendő összegről, egyéb költségekről, a teljesítés feltételeiről, szavatossági kötelezettségekről, a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről.

A speciális értékesítési formák esetében ezen kívül tájékoztatást kell nyújtani a fogyasztót megillető indokolás nélküli elállási jog határidejéről, feltételeiről, a termék visszaküldésének költségeiről, bármilyen letét vagy biztosíték nyújtásának feltételeiről. Amennyiben a fogyasztó nem kapja meg a megfelelő tájékoztatást az őt terhelő valamennyi járulékos költségről, akkor a későbbiekben nem köteles ezeket megfizetni.

Változott az indokolás nélküli elállási jog gyakorlásának határideje is, eddig a termék kézhezvételétől számított 8 munkanap állt a fogyasztók rendelkezésére, most ez a határidő a termék kézhezvételétől számított 14 napra bővült ki. Sőt amennyiben nem kapott a fogyasztó írásban megerősített tájékoztatást az elállási jog gyakorlásának lehetőségéről, akkor ez a határidő egészen addig meghosszabbodik, amíg nem kap tájékoztatást írásban a fogyasztó, de maximum 12 hónappal hosszabbodhat meg.

Újdonság az is, hogy a vállalkozásoknak az eddigi 30 nap helyett 14 napon belül vissza kell utalniuk a fogyasztók által kifizetett teljes összeget, azaz nem csak a vételárat, hanem a kiszállítás költségét is. Továbbra is a fogyasztók kötelezettsége saját költségükön visszajuttatni a terméket az elállási jog gyakorlása során, azonban ezt a költséget átvállalhatják a kereskedők, illetve termékbemutatón történt vásárlás esetében, ha az árucikk jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza, akkor a vállalkozásnak saját költségén kell gondoskodni a termék visszaszállításáról. Reményeink szerint ezzel megszűnik az a gyakorlat, mely szerint több 10.000, akár 40.000 Ft-ot is elkértek a vállalkozások az ilyen termékek visszaszállításáért.

A jogszabály mintatájékoztatókkal segíti mind a vállalkozásokat, mind a fogyasztókat, így a mellékletek között találhatunk elállási jog gyakorlásához nyilatkozatmintát, kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztatót, elállási mintatájékoztatót.