Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Fejlődnek a fogyasztóvédelmi szabályok

2015.06.23.

A Kormány T/4820 számon a fogyasztóvédelmi szabályok hazánk uniós jogharmonizációs kötelezettségéből eredő módosítására terjesztett elő törvényjavaslatot az Országgyűlés elé. A javaslat törvényalkotási bizottsági vitája 2015. június 25. napján lesz, majd heteken belül zárószavazás is lehet. A törvényjavaslat szigorúbb szabályokat tartalmaz a fogyasztóvédelmi eljárások során a gazdasági társaságokra nézve, kiemelten a békéltető testületek előtti eljárások vonatkozásában.

Magyarországon tizenhat éve működnek a kereskedelmi és iparkamarák mellett békéltető testületek, amelyek a fogyasztók és a cégek között felmerült viták peren kívüli ingyenes, gyors rendezésére létrehozott fórumok. A javaslat miniszteri indokolása is rögzíti, hogy ahhoz, hogy a békéltető testületek betöltsék legfőbb feladatukat és egyezséget érjenek el a fogyasztói jogvitával érintett felek között, az szükséges, hogy létrejöjjön a felek kommunikációja. Ugyanakkor, ha a vállalkozás nem vesz részt a békéltető testületi eljárásban, amelyről ma jogszerűen maradhat távol, úgy megakadályozza annak legfőbb célját, az egyezség létrejöttét. A cégek megjelenésének elmulasztásához a ma hatályos jogszabályok szerint nem fűződik semmilyen hátrányos jogkövetkezmény.

A törvényjavaslat az uniós irányelvvel összhangban a személyes részvétel kötelezettségét irányozza elő a cégek számára a békéltető testületi eljárásban. A javaslat szerint amennyiben az őket érintő vitás ügyben a cégek nem jelennek meg a békéltető testület előtt, akkor az illetékes kormányhivatal bírságot szabhat ki rájuk. A bírság mértéke kkv-k esetében 15 ezertől 500 ezer forintig terjedhet majd, a multinacionális nagyvállalatoknál az éves árbevétel akár öt százalékáig is kiszabható.

A tervezet egyik újítása, hogy az online rendszerű, határon átnyúló adásvételi illetve szolgáltatási szerződéssel összefüggő online fogyasztói jogviták elbírálása esetére is biztosít békéltetési lehetőséget és erre kiköti a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület kizárólagos illetékességét. Az online szerződések esetén a fogyasztó honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást. Ezen szerződésekből eredő vitás ügyekben a kijelölésre kerülő szervezet jelenleg is ellátja az uniós rendelet szerinti tagállami online vitarendezési kapcsolattartói pont feladatait. A továbbiakra a joggyakorlat fejlesztését, a tagállami békéltető testületek szorosabb együttműködését, a jó gyakorlatok átvételét és a testületek tagjainak rendszeres szakmai képzését írja elő a javaslat.

A békéltető testületi eljárásoknak növekvő szerepük van a fogyasztóvédelmi igényérvényesítésben, 2014-ben 10210 ügyet zártak le eredményesen, mellyel enyhítik az igazságszolgáltatásra nehezedő terhet, jellemzően a kis értékű perek körében. Jelen módosítással tehát elsősorban a vállalkozásokat kívánják ösztönözni az alternatív vitarendezési eljárásokban való részvételre. A békéltető testületek bevonása gyakorlatias és költséghatékony megoldás lehetőségét kínálja mind a fogyasztó, mind a vállalkozó számára. A törvényjavaslat a fogyasztóvédelemről szóló törvényt érintő módosításaival ismertebbé, egyszerűbbé és átláthatóbbá válhat az alternatív vitarendezés ezen módja.