Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Hírek

Ügyfél Iratbetekintő Rendszer a bíróságokon

2020.01.17.

A peres felek a jövőben elektronikusan is betekinthetnek a polgári és a büntető ügyek irataiba az Ügyfél Iratbetekintő Rendszernek köszönhetően. A rendszer előnye, hogy a felek és az eljárásban résztvevő ügyvéd bárhonnan, bármikor belenézhetnek az ügy irataiba, nem kell elutazni az adott bíróságra ahhoz, hogy az akta tartalmát tanulmányozzák. A részletekről írt cikkünket itt olvashatja el: https://www.gubazoltan.hu/cikkek/online-iratbetekintes-peres-iratokba.html

--------------------------------------------------

Az ÁFA levonási jog változása - egy EUB ítélet alapján

2019.10.29.

Az Európai Unió Bírósága egy magyar vonatkozású ítéletében megállapította, hogy az ÁFA visszaigénylés magyar ellenőrzési gyakorlata során alkalmazott bizonyíték értékelési metódus nem felel meg az uniós jognak, így szükségessé válik minimálisan ennek módosítása, de adott esetben újraszabályozási igény is felmerülhet jogszabályi szinten. Cikkünkben az eset körülményeit és a magyar adórendszerre gyakorolt hatásait mutatjuk be.

--------------------------------------------------

Alaptörvény-ellenes a Cégtörvény egyik rendelkezése

2018.10.15.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Cégtörvény 9/C. §-a alaptörvény-ellenes, ezért azt 2018. december 31-i hatállyal megsemmisítette, mivel a rendelkezés olyan vélelemmel él, amivel szemben a jogalkotó nem biztosított kimentési lehetőséget, ez a célhoz mérten aránytalan korlátozás pedig sérti a jogbiztonság elvét és a vállalkozás szabadságát. A döntést bemutató cikkünket elolvashatja itt.

 

--------------------------------------------------

Gyorsjelentés az adótörvények módosításairól

2018.07.23.

Jelentős módosította az Országgyűlés az adótörvényeket és több területen egyszerűsítés ment végbe. Változnak a cafeteria, a társasági adózás és a baleseti adó szabályai, az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok, több adókedvezmény kivezetésre kerül. Bár érdemi ellenállás jelentkezett a módosítások kapcsán, de tény, hogy az elmúlt évek legjelentősebb egyszerűsítései történtek meg az adórendszerben, és ha őszinték vagyunk, a magyar adórendszer egyik legnagyobb problémája annak túlburjánzó volta. A változásokról szóló összefoglalót elolvashatja gyorsjelentésünkben.

 

--------------------------------------------------

Fintech, vagy blockchain Magyarországon?

2018.02.06.

Rohamosan nő az elektronikus szerződések száma, még az idei évben számuk meghaladhatja a 10 milliót. A digitalizáció terjedése egyre könnyebbé teszi a szerződéskötést és a finanszírozást, a korlátlan értékesítési lehetőségek világa azonban számos új kockázatot is hordoz magában, mivel egyre kevésbé ismerjük partnereink valódi környezetét. A szükségszerűen felmerülő kérdések közül felvetettünk néhányat a következő összefoglalóban.

 

--------------------------------------------------

Jelentős változások 2018-tól a jogrendszerben

2017.12.29.

A szokásosnál is nehezebb feladat elé állítja a jogászokat január első napja az elkövetkezendő évben, különösen az eljárásjogok területén. Új polgári perrendtartás, közigazgatási perrendtartás és az általános közigazgatási rendtartás lép hatályba, továbbá az adóeljárás és a nemzetközi magánjog szabályozása, illetve az ügyvédi tevékenységre vonatkozó előírások is új törvényben kaptak helyet. A legfontosabb változásokat összefoglaló cikket elolvashatja itt.

 

--------------------------------------------------

Védekezési kényszer az adóperekben

2017.09.22.


Az adóügyi eljárások jelenlegi rendszerében az adózónak számos lehetősége nyílik, hogy védekezését előterjessze. A védekezés keretei azonban az új jogszabály tervezet szerint januártól jelentősen leszűkülnének. Az NGM honlapján a közelmúltban közzétett tervezetek szerint a jövőben az adózó sem a fellebbezésben, sem a bírósági eljárásban nem hivatkozhatna új tényekre, ott új bizonyítékot nem adhatna elő. A felmerülő kérdéseket az alábbi cikk foglalja össze.

 

--------------------------------------------------

Aktív a Bris rendszer

2017.06.12.

Egy uniós irányelv alapján összekapcsolják az EU tagállamok cégnyilvántartásait, és az e-Justice honlapon keresztül a nemzeti nyilvántartásokban tárolt céginformációkhoz egyéni felhasználók is hozzáférhetnek. Az egyesített rendszer június 8-án kezdte meg működését. A témáról szóló cikkünk itt érhető el.

 

--------------------------------------------------

Az új Pp. újdonságai - Folyamatos felvételkészítés

2016.11.02.

A polgári perrendtartásról szóló törvényjavaslat részletes vitája 2016. október 03. napján kezdődött meg. Több jelentős dogmatikai jelentőségű változás, mint az osztott perszerkezet bevezetése mellett a modern technológiai elterjedése adta lehetőségeknek köszönhetően a tárgyalások anyagának rögzítése kapcsán is modernizáció látszik kirajzolódni. A törvényjavaslat „Az eljárás anyagának rögzítése” cím alatt a perhatékonyságot nagyban elősegítő technológia alkalmazását irányozza elő: képet és hangot egyidejűleg rögzítő folyamatos felvétel készítésének lehetőségét a per érdemi tárgyalási szakában. A módszer előzetes értékeléséről röviden alábbi cikkünkben írunk.

 

--------------------------------------------------

Követelés megszűnés alatt álló céggel szemben

2016.08.29.

Sajnálatos módon a fizetési fegyelem érdemben továbbra sem javul a magyar üzleti életben, így a cégek kiemelt érdeke, hogy figyelemmel kísérjék szerződéses partnereik működését. Lépéskényszerbe akkor kerülnek, amikor a partnernek tartozása áll fenn velük szemben és a cég valamely jogutód nélküli megszűnést eredményező eljárás vagy csődeljárás alá kerül.  Nem biztos azonban, hogy az ilyen cégekkel szembeni követelések már sosem kerülnek kiegyenlítésre, továbbá számviteli szabályok is kötelezik a cégeket az ilyen esetekben való helyes eljárásra. Összefoglalónkban a hitelezők figyelmét hívjuk fel a gyors cselekvés szükségességére.

 

--------------------------------------------------

Az adózók minősítésének szempontjairól

2016.05.20.

Amint arról korábban beszámoltunk, a NAV 2016. január 1. napjától bevezette az adózók minősítésének rendszerét. A minősítéssel kapcsolatban most kiadott NAV tájékoztató iránymutatást ad a vizsgált szempontrendszer bemutatásával, amelynek főbb jellemzőit az alábbi cikkünkben foglaltuk össze.

 

--------------------------------------------------

Iránymutató döntést hozott a Kúria a kötelező jótállás körében

2016.03.21.

A Kúria megerősítette a fogyasztóvédelmi hatóság korábbi jogalkalmazási gyakorlatát a tartós használatra rendelt, kötelező jótállás alá eső termékek esetében, a 3 munkanapon belüli cserekötelezettség ügyében. Az ítélet szerint a három napos időszakban a vállalkozás nem választhat a szavatossági kötelezettségek között, hanem köteles kicserélni a terméket. A részletekről itt olvashat.

 

--------------------------------------------------

Törvénymódosítás a behajtási költségátalány újraszabályozására

2016.03.08.

Az Országgyűlés honlapján közzétett törvényjavaslat szerint átdolgozásra kerül a behajtási költségátalány szabály-rendszere, mivel a Ptk-beli szabályozás számos problémát okozott. Az új szabályozás célja: úgy felelni meg az irányelv elvárásainak, hogy az érintettekre ne rójon olyan adminisztrációs terheket, amelyek az irányelvből közvetlenül nem következnek, hatásuk ellentétben áll annak céljaival. A fontos változásokról itt olvashat.

 

--------------------------------------------------

Adójogi változások bemutatása

2015.12.12.

Az adótörvények elfogadásával részleteiben is körvonalazódik a jövő évi adójogi helyzet. Az alábbiakban az adózók széles körét érintő gyakorlati változásokat mutatjuk be a NAV tájékoztatói alapján. Összefoglalónkban kitérünk az adóalanyok minősítésének bevezetésére, a bevallások készítése kapcsán a bevallási nyilatkozat, illetve az adóbevallási tervezet szabályaira és a szolgáltató adóhatósági modell céljaira. A részletekről munkatársunk összefoglalója alapján itt olvashat.

 

--------------------------------------------------

A bürokrácia csökkentését célozza a Kormány

2015.10.15.

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról címmel törvényjavaslatot nyújtott be a Kormány. Részletekről és a várható jelentősebb változásokról itt olvashat.

 

--------------------------------------------------

Behajtási költségátalányról és késedelmi kamatról való lemondás illetékjogi kezelése

2015.10.12.

A behajtási költségátalányról és annak kezeléséről többször írtunk már annak bevezetése óta. Az elmúlt időszakban megjelentek egymásnak ellentmondó álláspontok a költségátalány, főleg annak elengedése körében követendő eljárásról. A közelmúltig sok szakértő úgy foglalt állást, hogy a költségátalány elengedése illetékfizetési kötelezettséget keletkeztet a kötelezett oldalán. Ezen téves értelmezésnek vet most véget a NAV által kiadott, a Nemzetgazdasági Minisztériummal egyeztetett állásfoglalás, melyet elolvashatnak itt.

 

--------------------------------------------------

A magáncsőd intézményének bemutatása

2015.07.27.

2015. szeptember 1-jén lép hatályba a magáncsőd intézményét bevezető törvény. A magáncsőd olyan reorganizációs eljárás, melynek célja a magánszemély adós vagyonának és jövedelmének felhasználásával az adós fizetőképességének helyreállítása úgy, hogy közben az adós hitelezői is teljes vagy részleges megtérüléshez jussanak. Az eljárás szabályait elolvashatja itt.

 

--------------------------------------------------

Fejlődnek a fogyasztóvédelmi szabályok

2015.06.23.

A Kormány T/4820 számon a fogyasztóvédelmi szabályok hazánk uniós jogharmonizációs kötelezettségéből eredő módosítására terjesztett elő törvényjavaslatot az Országgyűlés elé. A törvényjavaslat szigorúbb szabályokat tartalmaz a fogyasztóvédelmi eljárások során a gazdasági társaságokra a békéltető testületek előtti eljárásokban való kötelező részvétel vonatkozásában. A részleteket elolvashatja itt.

 

--------------------------------------------------

Elfogadta az Országgyűlés a jövő évi adócsomagot

2015.06.16.

Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló javaslatot a képviselők 133 igen szavazattal, 39 nem ellenében hagyták jóvá, amely meghatározza a 2016. évre irányadó adózási szabályokat. Az érdemi módosításokról készült összefoglalót elolvashatja itt.

 

--------------------------------------------------

Új számviteli törvény?!

2015.04.14.

Megjelent a kormány honlapján az új számviteli törvény tervezete. A számviteli törvény és a kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvénytervezet lehetővé teszi, hogy a magyar vállalkozások a jövőben a jövőben egyszerűsített éves beszámolót készíthessenek, de emellett az osztalékfizetést és a rendkívüli ráfordítások elszámolását is érinti az új javaslat. A részletekről itt olvashat.

 

--------------------------------------------------

Új pertípus a Pp-ben a képmás és a hangfelvétel védelme érdekében

2015.04.09.

A sajtó-helyreigazítási perhez hasonló eljárási szabályok kerültek beiktatásra a Pp-be a fotókra és hangfelvételekre egy törvénymódosítás eredményeként. A polgári perrendtartás új rendelkezései szerint a magánélethez való jogot főként a képmással, hangfelvétellel visszaélés sértheti. Az új információs technológiák miatt szükséges a jogsértések elleni gyors, hatékony fellépést biztosító eljárás, ennek eljárási szabályinak összefoglalását elolvashatja itt.

 

--------------------------------------------------

A NAV 2015. évi várható ellenőrzési irányelvei

2015.02.05.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal minden évben kidolgozza az adott évre irányadó ellenőrzési irányelveit, amelynek főbb szempontjairól itt olvashat.

 

--------------------------------------------------

Ismét módosulnak az államháztartási szabályok – most a pályázatok kapcsán

2015.01.07.

A Kormány módosította az államháztartási törvény végrehajtási rendeletét a pályázatok, támogatások vonatkozásában. Bevezetésre került, hogy a működési célú költségvetési támogatás a továbbiakban teljes egészében megelőlegezhető, míg a fejlesztési célú támogatásoknál maradtak a korábbi előleg-arányok. A pályázati kiírás elveinek szabályai változatlanok, ugyanakkor az eljárási szabályok átdolgozásra kerültek. A részletekről itt olvashat.

 

--------------------------------------------------

Adóügyi változások

2014.12.30.

Januártól ismét jelentős változások lesznek az adózás körében. Módosul a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási járulék, az egészségügyi hozzájárulás és a szociális hozzájárulási adó szabályozása, jelentősen átalakul a nem pénzben adott juttatások adózása, pontosítják a családi adókedvezmény előírásait. A részletekről itt olvashat.

 

--------------------------------------------------

Kötelező átláthatóság a bankszámlák esetében 2015-től

2014.12.12.

A jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogszabály szerinti tényleges tulajdonosi nyilatkozatuk hiányában 2015. január 1. napjától pénzforgalmi számlájukon pénzügyi műveletet (pl. átutalást) nem tudnak teljesíteni, pontosabban a számlavezető pénzintézetük köteles azok teljesítését megtagadni. A követendő eljárásról ügyvédi irodánk senior ügyvédjelöltje tollából itt olvashat.

 

--------------------------------------------------

Útmutató a behajtási költségátalányról

2014.09.29.

A behajtási költségátalány alkalmazása, könyvelése, minősítése, elengedése komoly értelmezési problémát okozott a vállalkozásoknak. A kiadott NAV állásfoglalások alapján azonban körvonalazódik a jogintézmény helyes alkalmazása, melynek főbb szabályait elolvashatják itt.

 

--------------------------------------------------

Hatályba lépett a fogyasztói szerződések új szabályozása

2014.06.16.

Hatályba lépett a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet, mely szélesebb tájékoztatási kötelezettséget ír elő a vállalkozások részére minden fogyasztóval kötött szerződés esetén, ezen kívül kibővíti az indokolás nélküli elállásra nyitva álló határidőt az internetes vásárlások és termékbemutatón történt vásárlások esetében. A részleteket elolvashatja itt.

 

--------------------------------------------------

Változtak az elévülés szabályai

2014.05.12.

Az új polgári törvénykönyv hatálybalépésével szigorodtak az elévülési idő megszakításának szabályai. A követelések általános elévülési ideje öt év volt, ami az új Ptk. hatálybalépésével sem változott. Ezt az elévülést azonban bizonyos cselekményekkel meg lehet szakítani, amivel az elévülés időtartama újrakezdődik. Ugyanakkor az, hogy milyen cselekmény alkalmas a megszakításra, megváltozott. Az új kódex értelmében már nem elegendő a megszakításhoz, ha írásban felszólítják adósaikat a fizetésre. Polgári pert kell indítani és érdemben végigvinni ahhoz, hogy ne fusson ki a határidőből egy pénzkövetelés jogosultja. A részletekről itt olvashat.

 

--------------------------------------------------

A szavatossági és jótállási igények intézésének új eljárási szabályai

2014.05.06.

Megjelent a nemzetgazdasági miniszter 19/2014. (IV. 29.) rendelete, amely a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szól. Az új Polgári törvénykönyv szerint szavatosság esetén a vásárló nem csak az eladóval, hanem közvetlenül a gyártóval vagy a kereskedővel szemben is érvényesítheti a szavatossági jogát, így javítást, cserét kérhet - ez utóbbiak eljárási szabályait határozta meg a nemzetgazdasági miniszter. A részletekről itt olvashat.

 

--------------------------------------------------

Hatályos az új Ptk.

2014.03.15.

Március 15-én életbe lépett az új polgári törvénykönyv. A magánjogi jogviszonyok lehető legteljesebb körét felölelő kódex nyolc könyvből áll: bevezető rendelkezések, az ember mint jogalany, a jogi személy - azaz civil szervezetek és gazdasági társaságok -, a családjog, a dologi jog, a kötelmi jog - azaz a szerződésekre vonatkozó szabályozás -, az öröklési jog és a záró rendelkezések. A részleteket elolvashatja itt.

 

--------------------------------------------------

Folytatódik az új Ptk. bemutatása

2014.02.11.

Kapcsolódva a Ptk. cégjogi vonatkozásait bemutató lenti cikkünkhöz, folytatjuk az új szabályok rövid összefoglalását, mellyel ezúttal a társasági jogi előírások érdemi változásaira mutatunk rá. Az összefoglaló elérhető itt.

 

--------------------------------------------------

A Ptk. cégjogi szabályai

2014.02.07.

2014. március 15-én hatályba lép az új Polgári törvénykönyv, amely megváltoztatja a magánszemélyek és a társaságok mindennapi életét. A főbb cégjogi változásokat bemutató összefoglalót elolvashatja itt.

 

--------------------------------------------------

Adóváltozások 2014. januártól

2014.01.14.

Mint minden év során, 2014. január 01. napjától ismét sokat változott az adójogi környezet. A fontosabb változásokról összefoglaló készült, mely elérhető itt.

 

--------------------------------------------------

Behajtási költségátalány és annak számviteli elszámolása

2013.12.20.

A Polgári Törvénykönyv 2013. július 1. napjától hatályos szövege új rendelkezéseket vezetett be a gazdálkodó szervezetek késedelmes fizetése vonatkozásában, melyet tovább pontosít a 2014. január 1. napján hatályba lépő rendelkezése. A gazdálkodó szervezetek kötelesek 40 euronak megfelelő összeget fizetni a számla jogosultjának behajtási költségátalányként, ha a fizetési határidőben nem tesznek eleget a fizetési kötelezettségüknek. A részleteket elolvashatja itt.

 

--------------------------------------------------

Archívum

--------------------------------------------------

Bár honlapunk tartalmát legjobb szakmai tudásunk alapján állítottuk össze,
kérjük, vegyék figyelembe, hogy a honlapunkon található információk, publikációk, csupán a tájékoztatást szolgálják,
de nem tekinthetők konkrét ügyben adott tanácsnak.