Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Költségátalány 2016

Törvénymódosítás a behajtási költségátalány újraszabályozására

2016.03.08.

Az Országgyűlés honlapján közzétett törvényjavaslat szerint átdolgozásra kerül a behajtási költségátalány sokat vitatott szabály-rendszere, mivel a Ptk-beli szabályozás számos problémát okozott. Az új szabályozás célja: úgy felelni meg az irányelv elvárásainak, hogy az érintettekre ne rójon olyan adminisztrációs terheket, amelyek az irányelvből közvetlenül nem következnek, hatásuk ellentétben áll annak céljaival.

A legfontosabb újítás, hogy amíg a Ptk. a behajtási költségátalányt "köteles fizetni" fordulatot alkalmazza, addig az irányelvből inkább az következik, hogy a jogosultnak megvan ugyan a jogosultsága a behajtási költségátalány követelésére, de szabadon dönthet arról, hogy ezzel élni kíván-e. A javaslat az irányelv megközelítését veszi alapul, és úgy rendelkezik, hogy a kötelezett fizetési késedelme esetén a jogosult igényt tarthat behajtási költségátalányra.

A behajtási költségátalány iránti igény esedékessé tételéhez nincs szükség előzetes felszólításra, a kötelezettnek önkéntesen kell teljesítenie. Önkéntes teljesítés hiányában, ha a jogosult igényt tart rá, azt a tervezet szerint a késedelembe esés napjától számított egy éven belül érvényesítenie kell.

A Ptk. azon rendelkezéseit, amelyek a gyakorlatban nem okoztak problémát, változtatás nélkül veszi át a javaslat. Az irányelvvel összhangban megtartja azt a korábbi rendelkezést is, hogy a vállalkozás, illetve a szerződő hatóság nem köteles a behajtási költségátalány megfizetésére, ha az erre irányuló igény érvényesítése során kimenti késedelmét. Pontosításra kerül, hogy a törvényjavaslat szerint a törvény hatálya csak az érintett jogalanyok kereskedelmi ügyletekből eredő pénzköveteléseinek teljesítésére vonatkozna.

A törvény elfogadása esetén a kihirdetését követő napon lép hatályba. A gyors hatálybalépés azért fontos, hogy már a 2015. évi üzleti évi beszámolók elkészítésekor alkalmazni lehessen. Így a törvény rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően kötött kereskedelmi ügyletből eredő fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén is alkalmazni kell. A törvény hatálybalépésekor fennálló késedelem esetén a behajtási költségátalány érvényesítésére megszabott jogvesztő határidőt a törvény hatálybalépésétől kell számítani.